29 august – 20 septembrie 2020

I. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Concursul Internaţional „George Enescu“ (secţiunile Compoziție, Violoncel, Vioară şi Pian) este deschis tuturor participanţilor, născuţi după data de 1 august 1987. Nu se acordă nicio derogare de la această limită de vârstă.

Termenul limită de înscriere este 15 aprilie 2020.

Înscrierea pentru toate secţiunile concursului se face online pe site-ul concursului: www.festivalenescu.ro/competition/apply.

Prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere fiecare candidat este de acord cu termenele şi condiţiile Regulamentului Concursului. Versiunea originală în limba romană a Regulamentului Concursului guvernează în cazul tuturor interpretărilor..

II. TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare la secţiunea compoziție este de 50 Euro / lucrare înscrisă.

Taxa de participare la secţiunile violoncel, vioară şi pian este de 100 Euro.

Taxa de participare va fi achitată în Euro,  în cont bancar sau prin sistem PayPal.

Plata în cont bancar:

Beneficiar cont: ARTEXIM

Adresa Artexim: Calea Victoriei nr.155, Bl.D1, sc.8, et.2, sector 1, 010073 Bucureşti, România

Banca: Banca Comercială Română (BCR) Sector 1,

Adresa băncii : Calea Victoriei nr.155,sect.1,010073, Bucureşti, România

IBAN: RO59RNCB0072049685010041

SWIFT/BIC code: RNCBROBU

Plata prin sistem PayPal: informaţii complete pe site-ul www.festivalenescu.ro/competition/apply

Dovada plăţii taxei de participare se face în acelaşi timp cu înscrierea online. Taxa de participare nu se returnează în cazul eliminării în urma desfăşurării preselecţiei, în cazul retragerii sau neprezentării la Concurs.

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Costurile de transport vor fi suportate de către candidat.

Pe perioada participării în concurs, organizatorii asigură gratuit cazarea candidaţilor. Camerele vor fi puse la dispoziţia candidaţilor cu o zi înainte de tragerea la sorți a fiecărei secțiuni a concursului.

Fiecare candidat se va prezenta la Secretariatul Concursului cu o zi înainte de tragerea la sorţi.

IV. PRESELECȚIA CONCURENȚILOR

Pentru secțiunea Compoziție nu va fi organizată preselecție.

Pentru secţiunile Violoncel, Vioară şi Pian se va organiza preselecţie. Preselecţia se va desfăşura la Bucureşti în perioada 1 – 15 mai 2020. Juriul de preselecţie al fiecărei secţiuni a Concursului va fi alcătuit din personalităţi marcante ale muzicii româneşti.

Pentru preselecție, concurenții vor prezenta o înregistrare video. Informaţii complete se regăsesc pe site-ul www.festivalenescu.ro/competition/apply

Rezultatele preselecţiei vor fi afişate pe site-ul www.festivalenescu.ro/competition la data de 21 mai 2020. După anunțarea rezultatelor, concurenții vor primi din partea Secretariatului Concursului confirmarea oficială de participare la Concurs.

V. TRAGEREA LA SORŢI

Tragerea la sorți se va desfăşura cu o zi înainte de etapa I a fiecărei secțiuni în prezența unui membru al Comitetului de Organizare şi va stabili ordinea intrării candidaţilor în concurs.

Ordinea tragerii la sorţi poate fi modificată numai în caz de forţă majoră  de către  Comitetul de Organizare al Concursului.

În cazul în care în momentul tragerii la sorţi, din motive independente de voinţa lor, unul sau mai mulți candidați sunt absenți, aceştia vor fi programați în ordine alfabetică, în ultima zi a primei etape de concurs.

VI. JURIUL

Juriul îşi desfăşoară activitatea după Regulamentul Concursului, conform instrucţiunilor Federaţiei Mondiale a Concursurilor Muzicale Internaţionale (WFIMC).

Juriul decide câştigătorii pentru fiecare secţiune  a concursului.

Pe durata participării în concurs, candidaţilor le este interzis să contacteze membrii juriului.

VII. REPETIŢIILE

La solicitarea candidaților secţiunilor Violoncel si Vioară organizatorii vor pune la dispoziţia acestora un acompaniator. În acest caz, fiecare candidat va avea la dispoziţie gratuit o sesiune de repetiţii cu pian pentru pregătirea fiecărei etape. Candidatul poate solicita repetiţii suplimentare contra cost. Acestea vor fi stabilite de comun acord cu organizatorii. O oră suplimentară de repetiţie costă 50 Euro.

Candidaţii care sunt însoţiţi de un pianist acompaniator personal vor specifica în Formularul de înscriere numele şi datele de contact ale acestuia (adresa de e-mail). Cheltuielile de transport şi cazare ale acompaniatorului personal vor fi suportate de către candidat.

VIII. PREMIILE

Premiile acordate la fiecare secțiune a concursului pot fi divizibile.

Pentru secţiunea Compoziţie se acordă următoarele premii:

Premiul pentru secţiunea muzică simfonică – 7.000 Euro

Premiul pentru secţiunea muzică de cameră – 5.000 Euro

Premiul special pentru originalitate – 5.000 Euro

Pentru fiecare sectiune – Violoncel, Vioară şi Pian, valoarea premiilor este:

Premiul I – 15.000 Euro

Premiul II – 10.000 Euro

Premiul III – 5.000 Euro

În urma etapei semifinale a secțiunilor Violoncel și Vioară, juriul mai poate acorda următoarele premii pentru acompaniatorii tineri:

Premiul pentru cel mai bun acompaniator al sonatei pentru pian şi violoncel nr. 2 în do major op. 26 de George Enescu – 4.000 Euro.

Premiul pentru cel mai bun acompaniator al sonatelor pentru pian şi vioară  de George Enescu – 4.000 Euro.

Pot fi acordate premii din partea partenerilor şi sponsorilor.

Premiile pot fi cumulate.

De asemenea, organizatorii acordă premii constând într-un concert organizat în cadrul Festivalului şi Concursului Internațional „George Enescu” (2020/2021), precum și concerte organizate în cadrul stagiunilor de concerte ale filarmonicilor din Romania.

Organizatorii Concursului Internaţional „George Enescu” îşi rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra pe suport audio-video toate interpretările din cadrul etapelor celor trei secţiuni ale Concursului, inclusiv concertul cu orchestră. În această situaţie, candidaţii nu beneficiază de onorarii.

Premiile vor fi anunțate după încheierea etapei finale a fiecărei secțiuni.