POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale instituției ARTEXIM (în continuare „Operatorul”). 

ARTEXIM este o instituție publică a Ministerului Culturii, organizator al Festivalului George Enescu și al Concursului Internațional George Enescu (în continuare denumite drept „Festivalul”, respectiv „Concursul”). ARTEXIM are sediul în Victoria Business Center, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 8, et. 2, București, Romania, cod 010073.

ARTEXIM acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal ce sunt colectate prin intermediul paginii de internet www.festivalenescu.ro („Site-ul”). Operatorul va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii Site-ului le furnizează.

Prezenta Politică de Confidențialitate are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal furnizate în calitate de utilizator al Site-ului.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în contextul utilizării Site-ului.

În general, Operatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume), date de contact (adresă de e-mail

Server-ele Operatorului vor citi datele pe care în mod obișnuit echipamentele Dvs. le furnizează atunci când accesați Site-ul (ca de exemplu IP-ul echipamentului cu care accesați Site-ul, tipul echipamentului, browser-ul utilizat, sau timpul petrecut în diferite secțiuni ale Site-ului). 

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru scopurile prezentate în continuare: 

 1. Pentru scopul asigurării serviciilor la care utilizatorii sunt îndreptățiți în baza biletelor sau abonamentelor utilizate, caz în care temeiul prelucrării este executarea contractului rezultat din achiziționarea biletului sau abonamentului. Datele de identificare, datele de contact și numerele abonamentelor sau biletelor pot fi prelucrate de asemenea pentru prevenirea și investigarea fraudelor, caz în care temeiul prelucrării este interesul legitim al Operatorului de a evita fraudele cu bilete sau abonamente la evenimentele organizate;
 2. Pentru scopul asigurării conexiunii la Site, temeiul prelucrării fiind interesul legitim al Operatorului de a asigura disponibilitatea și siguranța Site-ului;
 3. Pentru a transmite informații cu privire la organizarea Festivalului și concursului, temeiul prelucrării fiind interesul legitim al Operatorului de a informa persoanele vizate cu privire la organizarea și desfășurarea acestor evenimente;
 4. Pentru a informa cu privire la aspecte care țin de organizarea Concursului sau a Festivalului;
 5. Pentru evaluarea produselor și serviciilor Operatorului, pe baza interesului legitim al Operatorului de a analiza calitatea produselor și serviciilor sale, inclusiv a informațiilor postate pe Site. Această prelucrare se face pe baze agregate, iar Operatorul nu realizează profiluri individuale ale utilizatorilor;
 6. Operatorul va putea utiliza datele de contact ale utilizatorilor (adresa de email) în scop comercial, pentru promovarea produselor și serviciilor Operatorului și ale partenerilor acestuia (de ex. prin intermediul Newsletter-ului Festivalului/Concursului/General/Presa), dacă ați consimțit să primiți mesaje comerciale din partea Operatorului sau după caz, dacă nu v-ați opus la a primi astfel de mesaje atunci când ați achiziționat un bilet sau un abonament pe Site. De asemenea, este posibil să primiți mesaje comerciale din partea Operatorului dacă ați cumpărat bilete sau abonamente la Festival sau la Concurs de pe site-urile partenerilor noștri autorizați, dacă la momentul achiziției ați consimțit să primiți astfel de mesaje din partea organizatorului Festivalului și Concursului. În orice situație, vă veți putea dezabona de la a primi comunicări comerciale cu privire la serviciile Operatorului și / sau produsele / partenerilor Operatorului prin apăsarea comenzii ”Dezabonare” din orice comunicare transmisă prin email;
 7. Pentru scopul înscrierii participanților la Concurs și pentru scopul promovării Concursului și Festivalului, temeiul prelucrării fiind încheierea și executarea contractelor cu participanții la Concurs, respectiv interesul legitim al Operatorului de a promova evenimentele organizate prin aducerea la cunoștința publicului a datelor despre artiștii participanți.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă rezonabilă de timp, necesară pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Anumite date ar putea fi reținute mai mult timp în cazul în care acestea sunt necesare pentru investigarea fraudelor.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri comerciale, Operatorul va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Operator pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. Consimțământului poate fi retras în orice moment trimițând un           e-mail la adresa dpo@artexim.ro.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Stocăm datele cu caracter personal pe serverele noastre din România, însă vom putea să le stocăm pe platforme cloud operate de furnizori de servicii cloud din Uniunea Europeană. 

Aceste date pot fi divulgate următoarelor categorii de persoane: angajați ai Operatorului cu drept de acces, persoana vizată, precum și altor persoane împuternicite să prelucreze datele în numele și pe seama Operatorului.

Operatorul va putea să transmită datele dumneavoastră către parteneri contractuali pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare prezentate mai sus, dar numai în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care aceștia se angajează că datele sunt păstrate în siguranță și că furnizarea lor se face în conformitate cu legislației în vigoare (furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată, servicii bancare, mentenanță software sau alte servicii, asigurători).

Operatorul va putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților publice, în condițiile legii. De asemenea, datele vor putea fi dezvăluite către avocați, contabili sau orice alți consilieri externi contractați de Operator.

Operatorul va avea dreptul de a dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal ori de câte ori legea va impune acest lucru, sau în situația în care dezvăluirea este necesară cu scopul de a permite exercitarea unui drept prevăzut de lege.

6. Social media

Partajarea de conținut prin intermediul plugin-urilor (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube etc.)

Conținutul de pe Site-ul poate fi partajat în rețelele de socializare precum Facebook, Twitter în moduri care respectă regulile privind protecția datelor. Pagina folosește AddThis, un social media plugin pentru a face acest lucru. Acest instrument nu stabilește contactul direct între rețelele sociale și utilizatori până când utilizatorul nu dă click pe unul dintre aceste butoane. 

[Acest instrument nu transferă în mod automat datele utilizatorului către operatorii acestor platforme. În cazul în care utilizatorul este conectat la una dintre rețelele sociale și folosește butoanele sociale de pe Facebook, Twitter etc., se va afișa o fereastră cu informații, unde utilizatorul poate confirma textul înainte de a apăsa Send (trimite).

Utilizatorii noștri pot partaja conținutul acestui Site pe rețelele de socializare în moduri care respectă regulile privind protecția datelor, fără a permite operatorilor de rețele sociale să creeze profiluri complete de browser.

7. Cookies

Această pagină de internet folosește cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Operatorul le transmite către device-ul utilizatorilor Site-ului). Aceste sunt de două categorii principale, cele strict necesare (esențiale) și cele opționale.

În momentul utilizării Site-ului se va solicita acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea cookie-urilor opționale pe dispozitivul dumneavoastră și la accesarea acestora la următoarea vizită pe Site.

Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.aboutcookies.org. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe Site. 

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de utilizare a cookie-urilor.

8. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare: aveți dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Operator, conform celor descrise în prezentul document;
 • Dreptul de acces la date: aveți dreptul de a obține confirmarea din partea Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor/ terții care au acces la datele tale, perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile tale specifice etc. De asemenea, poți solicita o copie gratuită a datelor pe care le prelucrăm;
 • Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține corectarea de către Operator a datelor cu caracter personal inexacte ori nejustificate, precum și completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea către noi a datelor suplimentare relevante; 
 • Dreptul la ștergerea datelor: ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră în una din următoarele situații:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Operatorul.

Operatorul își rezervă dreptul ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze datele (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • Dreptul la restricționare: puteți solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate în timp ce sunt soluționate plângerile cu privire la acuratețea, actualitatea datelor, legalitatea prelucrării acestora, precum și în situația în care deși Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul (i) de a primi datele cu caracter personal furnizate într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) ca aceste date să fie transmise de către Operator către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune în orice moment activităților de prelucrare, pentru motive legate de situația particulară în care vă aflați, cu excepția cazurilor în care Operatorul poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: aveți dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, de natură a produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: dpo@artexim.ro

 • Dreptul de a depune o plângere: aveți dreptul de a depune o plângere legată de prelucrarea datelor dumneavoastră la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro); de asemenea, vă puteți exercita orice drepturi pe care le aveți în legătură cu prelucrarea la alte autorități competente.