REGULAMENTUL CAMPANIEI DE VÂNZARE PRIN TRAGERE LA SORȚI ONLINE

„Câștigă dreptul de a cumpăra abonamente la Festivalul Internațional George Enescu 2019”

ORGANIZATĂ DE ARTEXIM ȘI SOCIETATEA EVENTIM.RO S.R.L.

 

Perioada desfășurării campaniei: 22 octombrie 2018 – 1 februarie 2019

Perioada de înregistrare: 22.10.2018 – 25.11.2018

Extragere: 26.11.2018

Perioada de plată: 27.11.2018 – 12.12.2018

Perioada de expediere: 12.12.2018 – 01.02.2019

 

 1. Organizatorul Campaniei „Câștigă dreptul de a cumpăra abonamente la Festivalul Național George Enescu 2019”

Organizatorii Campaniei, ce va avea loc pe pagina de internet www.eventim.ro, sunt:

 • ARTEXIM, cu sediul in Bucuresti, Victoria Business Center, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.8, et.2, sector 1, cod 010073, avand contul RO65TREZ7015001xxx000005 deschis la Trezoreria sector 1, reprezentata prin Mihai Constantinescu – Director General, Gabriela Stoican – Contabil Sef si Mihaela Cunita – Consilier Juridic, în calitate de organizator al Festivalului Internațional ”George Enescu” ediția 2019 și
 • Societatea RO SRL, cu sediul în București, Str.Popa Petre nr.5, et.2, partea 2, lot 5, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7871/2007, CUI 21597760, cont bancar RO19RZBR0000060014758795 deschis la banca Raiffeisen Bank – Agenția Calea Dorobanți, reprezentată legal de administrator Ionuț Buhă, în calitate de societate de ticketing împuternicită de organizator să vândă biletele la Festival.

Prezenta Campanie este organizată ținând cont de faptul că, în edițiile anterioare ale Festivalului a existat un volum foarte mare de cereri pentru abonamente. Pentru a-și îmbunătăți serviciile, Artexim împreună cu Eventim.ro, partenerul oficial de ticketing al festivalului, organizeaza o campanie pentru selecția participanților care vor avea posibilitatea să achiziționeze abonamente. Astfel, șansele de achiziționare a abonamentelor pentru Festivalul George Enescu vor fi egale pentru toate persoanele interesate. Informații pertinente despre felul în care se va desfășura Campania vor putea fi regăsite pe site-urile eventim.ro/loterie/ și www.festivalenescu.ro.

Campania se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Participarea la această Campanie implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului regulament. Regulamentul, precum si detaliile campaniei sunt disponibile gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.eventim.ro, pe toată perioada de desfășurare a campaniei.

Având în vedere faptul că abonamentele la Festivalul Internațional George Enescu ediția 2019 se vor vinde de către Eventim.RO S.R.L. în numele și pe seama ARTEXIM, Eventim.RO (în continuare denumit ”Organizator”) se va ocupa de toate detaliile Campaniei publicitare, potrivit clauzelor și condițiilor mai jos prezentate.

 

 1. Locul de desfăşurare a campaniei:

Campania de vânzare abonamente este organizată şi se desfăşoară exclusiv pe teritoriul Romaniei, la Ateneul Român, la punctele de vânzare Eventim.RO, pe pagina de internet eventim.ro/loterie/, tragerea la sorți urmând a avea loc prin mijloace electronice. Pentru a participa la această campanie, este necesar ca fiecare participant să completeze formularul de înregistrare disponibil la Ateneul Român, la punctele de lucru Eventim și pe site-ul eventim.ro/loterie/, cu: numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail, adresa poștală, toate aceste date urmând a fi valide, identice cu cele din cartea de identitate și să parcurgă procedura de înscriere în campanie, exprimându-și acordul expres în ceea ce privește participarea și conținutul prezentului Regulament, conform instrucțiunilor prezentate pe website.

 1. Perioada de desfăşurare a campaniei:

Campania se va desfășura în perioada 22 octombrie 2018 începând cu ora 14:00:00 și se va încheia pe data de 1 februarie 2019 ora 15:00:00. Aceasta se împarte în următoarele perioade:

Perioada de înregistrare: 22.10.2018 – 25.11.2018

Extragere: 26.11.2018

Perioada de plată: 27.11.2018 – 12.12.2018

Perioada de expediere: 12.12.2018 – 01.02.2019

 

Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul aplicației random.org, de către echipa Eventim.RO, dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi. Rezultatele extragerilor vor fi întotdeauna publicate pe pagina de internet www.eventim.ro.

 1. Dreptul de participare:

Poate participa la această campanie orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la campanie angajații Organizatorului sau ai partenerilor acestuia, precum şi soții și rudele acestora până la gradul III inclusiv.

Toți participanții trebuie să fie rezidenți sau să aibă domiciliul în România.

 1. Înscrierea în campanie:

Pentru a participa la campanie, în funcţie de specificul acestuia, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative la data inscrierii în campanie:

 1. să completeze formularul de înregistrare disponibil la Ateneul Român, la punctele de lucru Eventim și pe site-ul eventim.ro/loterie/, cu toate datele solicitate;
 2. Să acceseze pagina campaniei şi să urmeze instrucţiunile descrise pentru a participa;
 3. Prin înscrierea la campanie, participantul garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte de stare civilă îndeplinirea acestei condiții de participare.

Este strict interzisă înscrierea unei persoane fizice cu mai multe conturi și/sau mai multe adrese de e-mail la campanie.

Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în campanie a participanților ce nu respecta cerinţele campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervenţiile şi participanții care generează conversaţii neconforme referitoare la campanie, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment, dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu campania şi prezentul regulament.

Organizatorul consideră înscrierea la campanie ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă, participantul urmând a fi descalificat.

 1. Premii:

Premiile acordatate în cadrul Campaniei de vânzare „Câștigă dreptul de a cumpăra abonamente la Festivalul Internațional George Enescu 2019” constau în dreptul câștigătorilor de a cumpăra abonamente la Festival.

Dreptul de a cumpăra abonamente la Festivalul Internațional George Enescu 2019 nu are prin el însuși valoare comercială, fiecare câștigător urmând să achite prețul efectiv al abonamentelor, astfel cum acestea sunt comunicate.

În cadrul acestui campanii, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

Câștigătorul va primi informații despre premiul câștigat la adresele de e-mail indicate în cadrul procedurii de înscriere la campanie.

Premiile acordate în cadrul Campaniei vor consta în dreptul de a cumpăra următoarele tipuri de abonamente la Festivalul Internațional George Enescu ediția 2019:

Abonament Seria Mari Orchestre ale lumii (Sala Mare a Palatului)

Categoria I – 3,080 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a – 2,420 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a III-a – 1,870 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a IV-a – 1,320 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria Pensionari, Elevi, Studenti – 990 RON (inclusiv Timbru Muzical)

 

Abonament Seria Recitaluri si Concerte Camerale (Ateneul Roman)

Categoria I – 3,105 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a – 2,415 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Abonament Seria Concertele de la Miezul Nopții (Ateneul Roman)

Categoria I – 1,840 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a – 1,380 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Abonament Concertele din muzica secolului 21 (Sala Radio)

Categoria I – 300 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a – 200 RON (inclusiv Timbru Muzical)

 

 1. Desfășurarea Campaniei – descriere

Calendarul desfășurării Campaniei, cuprinde următoarele perioade:

 1. Perioada de înregistrare: 10.2018 – 25.11.2018
 2. Extragerea câștigătorilor: 11.2018
 3. Perioada de plată a prețului abonamentelor: 11.2018 – 12.12.2018
 4. Perioada livrării biletelor: 12.2018 – 01.02.2019

Începând cu 22 octombrie 2018, înscrierea la campanie se va efectua printr-un formular de înregistrare la Ateneul Român, la punctele de lucru Eventim și pe site-ul www.eventim.ro, pentru fiecare categorie de abonamente.

Participantul își va introduce numele, numărul de telefon, adresa poștală și adresa de e-mail. O persoană se poate înscrie doar o singură dată. Participantul va avea, de asemenea, opțiunea de a alege dacă dorește ca biletele să fie expediate prin e-mail, prin poștă, sau ridicate de la unul din sediile Eventim.

Participantul va alege tipul de abonament dorit. Acesta poate fi individual (doar o persoană) sau de familie (2 persoane). Dacă mai multe persoane doresc să beneficieze de abonament, acestea trebuie să efectueze o înregistrare nouă cu detalii diferite (exemplu: daca o familie de 4 membri doreste doua abonamente de familie, atunci doua persoane diferite din acea familie vor trebui sa se inregistreze pentru a putea asigura sanse de castig pentru 4 persoane).

Participanții vor avea posibilitatea să selecteze categoria de preț pe care și-o doresc, vizualizând distribuirea lor în planul de sală. După extragere, comenzile de abonamente vor fi create automat, sistemul oferind cele mai bune locuri disponibile din categoria selectată.

Pe 25 noiembrie 2018, perioada de înregistrare se va încheia.

Pe 26 noiembrie 2018, va avea loc extragerea pentru fiecare tip de abonament, creandu-se, astfel, liste de castigatori pentru fiecare tip de abonament. O lista de asteptare distincta, pentru fiecare tip de abonament va fi creată printr-o a doua extragere, pentru a asigura distribuirea abonamentelor pe care castigatorii initiali nu le vor achita in termenul prevazut.

După extragere, câstigatorii vor primi pe e-mail un link prin intermediul căruia vor putea achita abonamentele. Achitarea abonamentelor va trebui efectuata in termen de 7 zile calendaristice de la data primirii e-mailului cu link-ul de plată. Aceasta perioada de achitare a abonamentelor se va incheia la data de 12 decembrie 2018, luand in considerare faptul ca e-mailurile nu vor putea fi transmise in aceeasi zi catre toti castigatorii. Organizatorul își declină orice fel de responsabilitate în situația în care participantul câștigător nu va putea fi contactat sau nu răspunde la e-mailul prin care este anunțat despre calitatea sa de câștigător al campaniei.

După extragere, câstigatorii vor primi pe e-mail un link prin intermediul căruia vor putea achita abonamentele. Achitarea abonamentelor va trebui efectuata pana pe 12 decembrie 2018. Organizatorul își declină orice fel de responsabilitate în situația în care participantul câștigător nu va putea fi contactat sau nu răspunde la e-mailul prin care este anunțat despre calitatea sa de câștigător al loteriei.

Un participant poate câștiga un singur premiu pe întreaga durată a campaniei.

Organizatorul își rezerva dreptul de a folosi datele câștigătorilor campaniei în vederea anunțării publice a numelor acestora, a orașului de domiciliu și a premiilor câștigate, pe pagina de internet www.eventim.ro, în conformitate cu legislația în vigoare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a decide oricând încetarea campaniei sau atribuirea premiilor.

 1. Protecţia datelor personale:

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate cu ocazia participarii la campanie si a vanzarii de bilete, vor fi prelucrate potrivit notei de informare disponibile la adresa www.eventim.ro/ro/dpp/dpp.html sau la punctele de lucru Eventim.

 1. Responsabilitatea

EVENTIM.RO nu își asumă responsabilitatea în cazul oricărei situații create ca urmare a participării la Campanie.

De asemenea, Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice poate determina imposibilitatea participării utilizatorilor websitului www.eventim.ro la campanie sau a bunei desfășurări a activităților descrise în prezentul regulament, ca urmare a unor restricții de natură tehnică, a politicii financiare proprii sau a altor limitări specifice serviciilor de internet, ca de exemplu: inoperabilitatea websitului, lipsa funcționalității serviciilor de internet.

 1. Tragerea la sorți

Tragerea la sorți pentru acordarea premiilor va fi realizată în data de 26.11.2018, în cadrul căreia vor fi aleși câștigătorii.

Un participant poate fi declarat câștigător numai o singură dată (pe baza CNP-ului), în cazul în care se descoperă că a participat la campanie cu mai multe e-mailuri, formulare, conturi, urmând a fi descalificat.

Tragerea la sorți se va desfășura la Ateneul Roman și se va face prin metode electronice, pe baza website-ului random.org fără posibilitatea intervenției umane în algoritmul de selectare a câștigătorului, în fața unei comisii formate din trei persoane desemnate de către Organizator, care va încheia un proces verbal de desemnare a câștigătorilor.

Participanții vor fi declarați câștigători numai dacă îndeplinesc în mod cumulativ condițiile de participare și condițiile de acordare a premiilor menționate în cadrul prezentului regulament. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, se va verifica îndeplinirea condițiilor de participare și acordare a premiilor către câștigătorii de rezervă, în ordine, până la desemnarea câștigătorului.

Premiile vor fi acordate sub forma dreptului de a cumpăra tipul de abonament la Festivalul Internațional ”George Enescu” ediția 2019, pentru care participantul câștigător s-a înscris în Campanie.

Daca participantul câștigător nu îndeplinește condițiile de participare sau de acordare a premiilor, este descalificat, se află în imposibilitate de a se prezenta pentru verificarea identității și pentru semnarea procesului verbal de acceptare a premiului în termenele comunicate, indiferent de motiv (caz fortuit/caz de forță majoră) sau în cazul în care refuză să intre în posesia premiului, Organizatorul va acorda premiul participanților câștigători de rezervă, în ordinea extragerii.

 

 1. Condiții de acordare a premiilor:

Premiile vor fi acordate câștigătorului numai dacă acesta îndeplinește următoarele condiții cumulative:

 1. Pot fi declarați câștigători numai participanții cu vârsta minimă împlinită de 18 ani și capacitate de exercițiu deplină la data declarării sale drept câștigător.
 2. Câștigătorul să nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectării prezentului regulament.
 3. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: marketing şi publicitate pentru Organizator și partenerii acestuia.
 4. Participantul câștigător să fie de acord ca numele său să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

În cazul nerespectării tuturor acestor condiții, Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza acordarea premiului și de a descalifica participantul.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, orice modificare fiind adusă la cunoștința publicului.

De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe desfășurarea campaniei, fără drept de compensare și fără nicio obligație de preaviz.

 1. Taxe

Având în vedere natura Campaniei publicitare organízate, Organizatorul nu va avea de achitat impozite pentru veniturile obținute de către câștigător, potrivit dispozițiilor Codului fiscal.

 1. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în măsura în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din București.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea campaniei ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la campanie, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest campanie, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

 1. Reclamații

Orice reclamație privind desfășurarea campaniei va fi trimisă în scris Organizatorului la adresa biroului sau de lucru, in termen de maxim 5 zile de la data producerii evenimentului reclamat, sub sancțiunea neluării ei în seamă.

 1. Regulamentul campaniei:

Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.eventim.ro, până la data de 01.02.2019.

Participarea la această campanie implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora, precum și acordul participantului câștigător ca numele său să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

Participantii castigatori vor fi afișati pe site-ul www.eventim.ro in termen de maxim 5 zile calculate de la data tragerii la sorți. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament sau de a anula, a suspenda, ori întrerupe sau prelungi oricând desfășurarea campaniei, fără drept de compensare sau de preaviz, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Internet.

Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Organizatorul își declină orice fel de responsabilitate pentru modul sau momentul la care participanții iau la cunoștință despre modificările Regulamentului, atâta vreme cât acestea sunt afișate pe pagina de internet a campaniei.

În cazul în care campania este întreruptă sau supendată, Organizatorul va acorda premiul câștigătorului desemnat până la data suspendării sau întreruperii, conform prezentului Regulament.
Regulamentul Campaniei este întocmit în conformitate cu legile din România.

 1. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la campanie, vă rugăm să ne scrieţi pe e-mail: [email protected]

 

ARTEXIM                                                                                                             EVENTIM.RO S.R.L.

Prin Director General, Mihai Constantinescu                             Prin Administrator, Ionuț Claudiu Buhă